Krister Hultbergs Podcast

Krister Hultberg – Jesus - truly unique pt. 4

Predikan från Pingstkyrkan i Lund, Påskdagen 20 april 2014.
Predikan på engelska med tolkning till svenska av Ulrika Karlsson.
Sermon från the International Easter Sunday Celebration in Lund’s Pentecostal Church, Easter Sunday April 20th 2014.
Sermon in english, with swedish interpretation by Ulrika Karlsson

Listen now! (25:48min / 12MB)